Karatsu Flower Mini Bowl

Karatsu Mini Square Bowl